Licence pro Použití „Lékařů stávajících Procesních Terminologie“, (CPT) Čtvrté Vydání

Koncový Uživatel/Bod a Klepněte na tlačítko Dohody: CPT kódy, popisy a další údaje, pouze jsou chráněny autorským právem 2009 American Medical Association (AMA). Všechna práva vyhrazena (nebo takové jiné datum zveřejnění CPT). CPT je ochranná známka společnosti AMA.

Vy, vaši zaměstnanci a agenti jsou oprávněni používat CPT pouze jako obsaženy v následující schválené materiály, včetně, ale ne omezený k CGS poplatek plány, obecné komunikace, Medicare Bulletin, a souvisejících materiálů interně v rámci vaší organizace v rámci Spojených Států pro výhradní použití sami, zaměstnance a agenty. Použití je omezeno na použití v programech Medicare, Medicaid nebo jiných programech spravovaných centry pro Medicare & Medicaid Services (CMS). Souhlasíte s tím, že podniknete všechny nezbytné kroky k zajištění toho, aby vaši zaměstnanci a zástupci dodržovali podmínky této smlouvy.

Jakékoliv užití není povoleno v tomto dokumentu, je zakázáno, včetně ilustrace a ne jako omezení, vytváření kopií CPT za účelem dalšího prodeje a/nebo licence, přenos kopie CPT, aby jakékoli strany, který není vázán touto dohodou, vytváření modifikované nebo odvozené dílo z CPT, nebo dělat jakékoliv komerční využití CPT. Licence k použití CPT pro jakékoli použití, které zde není povoleno, musí být získána prostřednictvím Ama, CPT Intellectual Property Services, 515 N. State Street, Chicago, IL 60610. Aplikace jsou k dispozici na webových stránkách amaexterní webové stránky.

Tento produkt obsahuje CPT, který je komerční, technické údaje a/nebo počítačových databázích a/nebo komerční počítačový software a/nebo dokumentaci komerčního počítačového softwaru, případně, které byly vyvinuty výhradně na soukromé náklady podle Americké Lékařské Asociace, 515 North State Street, Chicago, Illinois 60610. USA. Vláda práva používat, upravovat, reprodukovat, vydání, předvádění, zobrazování, nebo zveřejňovat tyto technické údaje a/nebo počítačových databázích a/nebo počítačového softwaru a/nebo počítačového softwaru dokumentace jsou předmětem omezeného práva, omezení je uvedeno v předpisu č. 252.227-7015(b)(2)(červen 1995) a/nebo s výhradou omezení je uvedeno v předpisu č. 227.7202-1(a)(červen 1995) a je uvedeno v předpisu č. 227.7202-3(a)června 1995), případně pro AMERICKÉ Ministerstvo Obrany zadávání veřejných zakázek a omezený omezení práv z FAR 52.227-14 (červen 1987) a/nebo s výhradou omezeného práva ustanovení FAR 52.227-14 (červen 1987) a DALEKO 52.227-19 (červen 1987), podle potřeby, a všechny příslušné agentury FAR doplňky, pro non-oddělení federálních zakázek.

Ama odmítnutí záruk a závazků.

CPT je poskytován „tak jak je“, bez záruky jakéhokoli druhu, ať vyjádřené nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. AMA zaručuje, že vzhledem k povaze CPT nemanipuluje ani nezpracovává data, proto s CPT neexistuje žádný problém roku 2000. AMA se zříká odpovědnosti za případné chyby v CPT, které mohou vzniknout v důsledku použití CPT ve spojení s jakýmkoli softwarem a / nebo hardwarovým systémem, který není v souladu s rokem 2000. V CPT nejsou zahrnuty žádné plány poplatků, základní jednotka, relativní hodnoty nebo související výpisy. AMA přímo ani nepřímo nepraktikuje medicínu ani nevydává lékařské služby. Odpovědnost za obsah tohoto souboru / produktu nese CGS nebo CMS a žádná podpora AMA není zamýšlena ani předpokládána. AMA se zříká odpovědnosti za jakékoli důsledky nebo odpovědnost související s jakýmkoli použitím, nepoužíváním nebo interpretací informací obsažených nebo neobsazených v tomto souboru/produktu. Tato Smlouva bude ukončena na základě oznámení, pokud porušíte její podmínky. AMA je třetí stranou, která je příjemcem této dohody.

zřeknutí se odpovědnosti CMS

rozsah této licence určuje ama, držitel autorských práv. Jakékoli dotazy týkající se licence nebo používání CPT musí být adresovány AMA. Koncoví uživatelé nekonají za CMS ani jeho jménem. CMS SE ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ CPT KONCOVÝM UŽIVATELEM. CMS NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY ZPŮSOBENÉ CHYBAMI, OPOMENUTÍM NEBO JINÝMI NEPŘESNOSTMI V INFORMACÍCH NEBO MATERIÁLECH OBSAŽENÝCH NA TÉTO STRÁNCE. CMS v žádném případě nenese odpovědnost za přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vyplývající z použití těchto informací nebo materiálů.

Tato licence skončí po oznámení, pokud porušíte podmínky této licence. AMA je příjemcem této licence třetí stranou.

BOD A KLEPNĚTE na tlačítko LICENCE NA POUŽÍVÁNÍ „AKTUÁLNÍ ZUBNÍ TERMINOLOGIE“, („CDT“)

Licenční Smlouva s Koncovým Uživatelem

Tyto materiály obsahují Aktuální Zubní Terminologie, Čtvrté Vydání (CDT), copyright © 2002, 2004 American Dental Association (ADA). Všechna práva vyhrazena. CDT je ochranná známka ADA.

zde udělená licence je výslovně podmíněna přijetím všech podmínek obsažených v této smlouvě. KLIKNUTÍM NÍŽE NA TLAČÍTKO OZNAČENÉ „PŘIJÍMÁM“ TÍMTO POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI, POROZUMĚLI A SOUHLASILI SE VŠEMI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V TÉTO SMLOUVĚ.

Pokud nesouhlasíte se všemi zde uvedenými podmínkami, klikněte níže na tlačítko označené „nepřijímám“ a opusťte tuto obrazovku počítače.

pokud jednáte jménem organizace, prohlašujete, že jste oprávněni jednat jménem této organizace a že vaše přijetí podmínek této smlouvy vytváří právně vymahatelnou povinnost organizace. JAK JE ZDE POUŽITO, „VY“ A „VAŠE“ ODKAZUJÍ NA VÁS A JAKOUKOLI ORGANIZACI, JEJÍMŽ JMÉNEM JEDNÁTE.

  1. s Výhradou podmínek obsažených v této Dohodě, vás, vaše zaměstnance, a agenti jsou oprávněni použít CDT-4, jak je obsaženo v následující schválené materiály, a to pouze pro vnitřní použití podle sebe, zaměstnance a agenty v rámci vaší organizace v rámci Spojených Států a jeho území. Použití CDT-4 je omezeno na použití v programech spravovaných centry pro Medicare & Medicaid Services (CMS). Souhlasíte s tím, že podniknete všechny nezbytné kroky k zajištění toho, aby vaši zaměstnanci a zástupci dodržovali podmínky této smlouvy. Berete na vědomí, že ADA je držitelem všech autorských práv, ochranných známek a dalších práv v CDT-4. Nebudete odstraňovat, měnit ani zakrývat žádná oznámení o autorských právech ADA ani jiná oznámení o vlastnických právech obsažená v materiálech.
  2. Jakékoliv užití není povoleno v tomto dokumentu, je zakázáno, včetně ilustrace a ne jako omezení, vytváření kopií CDT-4 za účelem dalšího prodeje a/nebo licence, přenos kopie CDT-4 na jakýkoliv večírek, který není vázán touto dohodou, vytváření modifikované nebo odvozené dílo CDT-4, nebo dělat jakékoliv komerční využití CDT-4. Licence k použití CDT-4 pro jakékoli použití, které zde není povoleno, musí být získána prostřednictvím American Dental Association, 211 East Chicago Avenue, Chicago, IL 60611. Aplikace jsou k dispozici na webových stránkách American Dental Associationexterní webové stránky.
  3. použitelná ustanovení federální regulace akvizic (FARS)\na vládní použití se vztahují omezení federální regulace akvizic (DFARS) Ministerstva obrany. Kliknutím sem zobrazíte všechna ustanovení vlády USA.
  4. ADA odmítnutí záruk a závazků. CDT-4 je poskytován „tak jak je“, bez záruky jakéhokoli druhu, ať vyjádřené nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. V CDT-4 nejsou zahrnuty žádné plány poplatků, základní jednotka, relativní hodnoty nebo související výpisy. ADA přímo ani nepřímo nepraktikuje medicínu ani nevydává stomatologické služby. Výhradní odpovědnost za software, včetně všech CDT-4 a další obsah v nich obsažených, je s (vložte název příslušného subjektu) nebo CMS; a bez potvrzení o ADA je určené nebo předpokládané. ADA se výslovně zříká odpovědnosti za jakékoli důsledky nebo odpovědnost související s jakýmkoli použitím, nepoužíváním nebo interpretací informací obsažených nebo neobsazených v tomto souboru/produktu. Tato Smlouva bude ukončena na základě oznámení, pokud porušíte podmínky této Smlouvy. ADA je příjemcem této dohody třetí stranou.
  5. zřeknutí se odpovědnosti CMS. Rozsah této licence určuje ADA, držitel autorských práv. Jakékoli dotazy týkající se licence nebo použití CDT-4 by měly být adresovány ADA. Koncoví uživatelé nekonají za CMS ani jeho jménem. CMS SE ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ CDT-4 KONCOVÝM UŽIVATELEM. CMS NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY ZPŮSOBENÉ CHYBAMI, OPOMENUTÍM NEBO JINÝMI NEPŘESNOSTMI V INFORMACÍCH NEBO MATERIÁLECH, NA KTERÉ SE VZTAHUJE TATO LICENCE. CMS v žádném případě nenese odpovědnost za přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vyplývající z použití těchto informací nebo materiálů.

zde udělená licence je výslovně podmíněna přijetím všech podmínek obsažených v této smlouvě. Pokud jsou pro vás výše uvedené podmínky přijatelné, uveďte svůj souhlas kliknutím níže na tlačítko označené „souhlasím“. Pokud nesouhlasíte s podmínkami, nesmíte k softwaru přistupovat ani jej používat. Místo toho musíte kliknout níže na tlačítko označené „nepřijímám“ a ukončit z této obrazovky počítače.

Leave a Reply