oddychanie doustne u noworodków†

noworodki są uważane za obowiązkowe oddychanie nosowe, stąd zależne od patentu nosowych dróg oddechowych do wentylacji. Warunki, w których mogło dojść do oddychania przez jamę ustną oraz wpływ wentylacji przez jamę ustną na wentylację całkowitą, badano u 30 zdrowych niemowląt urodzonych w okresie ciąży (w wieku od 1 do 3 dni). Nosowy i doustny przepływ powietrza mierzono za pomocą dwóch pneumotachometrów dopasowanych do oporu, a tętno tcPo2, et CO2 i stan snu były stale rejestrowane. U trzech z 10 niemowląt badanych w niezakłóconym śnie obserwowano spontaniczne oddychanie oronasalne zarówno podczas aktywnego, jak i cichego snu (średni czas trwania 19±25 minut), przy czym objętość pływów wynosiła 70%±12% nosowo i 30%±12% doustnie. Epizody oddychania oronasalnego obserwowano również po płaczu u sześciu niemowląt (średni czas trwania 21±19 sekund). U dodatkowych 20 niemowląt wykonano wiele 15-sekundowych końcowych zamknięć wydechowych nosa; osiem (40%) z tych niemowląt rozpoczęło i utrzymywało oddychanie przez usta w odpowiedzi na zamknięcie nosa. Częstość oddechów, objętość pływów, częstość akcji serca i tcPo2 nie zmieniły się, gdy oddychanie ustne wystąpiło w odpowiedzi na niedrożność nosa, chociaż minutowa wentylacja zmniejszyła się z 265 do 199 ml/min/kg (P<0,05). Wyniki te pokazują, że noworodki mogą używać dróg oddechowych jamy ustnej do wentylacji, zarówno samoistnie, jak i w odpowiedzi na całkowitą niedrożność nosa.

Leave a Reply