Virginia Criminal Lawyer

gwałt ustawowy zgodnie z Prawem Virginia obejmuje seks za zgodą, gdy jeden partner jest nieletni, obaj partnerzy są nieletni, a jeden z nich ma mniej niż 13 lat, lub obaj są nieletni, a różnica wieku między uczestnikami jest większa niż trzy lata.

istnieje wiele środków przeznaczonych i znaczących wysiłków, które są wkładane w dochodzenie w sprawie przestępstwa związanego z gwałtem w Wirginii przez policję, a następnie ściganie ich przez Commonwealth. Wynika to z charakteru przestępstw i potencjalnej możliwości trwałego urazu, fizycznego lub psychicznego, ofiary. Są to jedne z najpoważniejszych rodzajów przestępstw, a zatem mogą skutkować niektórymi z najpoważniejszych kar w przypadku skazania. Z tego powodu każdy oskarżony o to przestępstwo powinien skonsultować się z prawnikiem od gwałtu ustawowego w Wirginii, aby pomóc w budowaniu obrony.

unikalne aspekty gwałtu ustawowego

główna różnica między gwałtem ustawowym a innymi rodzajami przypadków gwałtu polega na tym, że zarzuty gwałtu ustawowego prawie zawsze dotyczą aktu seksualnego, na który wyrażają zgodę obie strony. Innymi słowy, nie ma siły ani groźby siły, która odbierałaby wolną wolę innej osobie. Więc obecność zgody w ustawie nie jest zwykle obroną.

nawet w scenariuszach, w których istnieje błąd faktyczny, a osoba uważa, że dziecko jest starsze niż są, Ten błąd nie będzie obroną, która ma zastosowanie do adwokata gwałtu ustawowego w Wirginii.

kary w Wirginii

kary za gwałt w Wirginii mogą być identyczne z karami za gwałt w niektórych przypadkach. Na przykład gwałt na dziecku poniżej 13 roku życia przez osobę dorosłą, nawet jeśli zostanie na to wyrażona zgoda, będzie traktowany jako gwałt zgodnie z Prawem Wirginii i otrzyma takie same kary.

z drugiej strony istnieje wiele różnych odmian prawa, które obejmują wszystko, od mniej poważnych przestępstw seksualnych między osobami w wieku od 13 do 16 lat do przestępstw osób powyżej 18 roku życia z kimś, kto jest w wieku od 13 do 16 lat i wyraża zgodę. Kary mogą wahać się od klasy 4 wykroczenia na niskim końcu, który niesie maksymalną grzywnę w wysokości $250 aż do dożywotniego pozbawienia wolności na tych ostrzejszych końcu i gdzie akt seksualny obejmuje dorosłego i dziecko, które jest mniej niż 13, nawet jeśli są one zgody.

Romeo&prawo Julii

prawo Romea i Julii ogólnie odnosi się do ustaw, które sprawiają, że seks między nieletnimi jest nielegalny, ale uznają, że w pewnych okolicznościach jest mniej poważny. Tak więc na przykład w Wirginii, jeśli istnieje akt seksualny z udziałem małoletnich, podczas gdy oboje mają powyżej 13 lat, a żaden z nich nie jest 3 lat lub starszy od drugiego, jest to wykroczenie klasy 4, które podlega karze tylko 250 dolarów grzywny.

zatrudnianie adwokata

najważniejsze, że osoba powinna szukać w Virginia gwałtu prawnika jest doświadczenie prawne. Nie ma substytutu próbowania i rozpatrywania wielu przypadków gwałtu ustawowego w ciągu kariery danej osoby. Istnieją szczególne rodzaje dowodów i bardzo szczególne rodzaje obrony i podejścia, które są stosowane w tego rodzaju przypadkach, które nie znajdują się w innych dziedzinach prawa, więc jest niezwykle ważne, aby mieć kogoś, kto zrobił tego rodzaju przypadki i miał sukces wcześniej.

budowanie obrony

doświadczeni prawnicy budują obronę w sprawach o gwałt ustawowy, szczegółowo analizując specyfikę każdej sprawy i fakty każdej sprawy. W niektórych przypadkach błąd w faktach może stanowić obronę. W innych przypadkach chodzi o to, czy czyn w ogóle miał miejsce i czy ofiara jest wiarygodna. Ale to jest specyficzne dla każdego rodzaju przypadku i tylko rozmawiając z doświadczonym adwokatem Virginia gwałt można dowiedzieć się na pewno, co obrona jest prawdopodobnie dostępne dla ciebie.

Leave a Reply