är det olagligt att köra barfota i Texas?

Texas-förare är medvetna om en mängd olika trafiklagar som de måste följa medan de är bakom ratten: stanna vid rött ljus, skriv inte och kör, och se till att slå på signalljuset. Många Texaner har dock undrat om det är olagligt att köra barfota i Texas. Kommer körning shoeless att få dig en biljett i Lonestar-staten?

vad lagen säger i Texas

det finns ingen lag i Texas som förbjuder en förare att köra barfota. Att köra barfota är faktiskt lagligt i hela USA, så förare behöver inte oroa sig för att ta på sig skorna under en längdskidresa.

men många individer tror att det kan vara farligt att köra medan barfota. När allt kommer omkring kan en persons fötter lätt glida av gaspedalen eller bromspedalen. Dessutom, utan skor, tycker många förare att det är utmanande att applicera tillräckligt med tryck på pedalerna.

vissa typer av skor, som klackar, kilar, flip-flops och tofflor i sovrummet kan också vara svåra att köra in.

hur skorna du bär (eller inte bär) under körning kan påverka dig lagligt

Om du är inblandad i en motorfordonsolycka blir varje detalj om händelsen relevant—din körrekord, status för ditt körkort, vädret och omfattningen av dina skador undersöks alla i ett personskadekrav.Texas Personskada advokater förespråkar för olycksoffer och se till att de får tillräcklig ersättning för sina skador. I många fall försöker försäkringsbolagen att ge skulden till olycksoffer för att minska mängden pengar de måste betala i ett krav.

om du körde barfota vid olyckstillfället kan försäkringsbolaget försöka använda detta faktum mot dig i ett personskadekrav.

personskadeanspråk ingår under paraplyet av försumlighetskrav i Texas.

alla försumlighetskrav undersöker följande faktorer:

  • eventuella skyldigheter som var skyldiga till offret;
  • överträdelsen av dessa uppgifter genom en försumlig handling eller underlåtenhet; och
  • de skador som offret lidit till följd av denna försumlighet.

alla Texas förare har en skyldighet att driva sina fordon på ett sätt som är rimligt under omständigheterna. Att följa trafiklagar och sakta ner för dåligt väder är exempel på att vara rimligt.

ett brott mot denna plikt kan inträffa om en förare textar under körning, hastigheter under regniga förhållanden eller kör rött ljus.

skador inkluderar de utgifter som ett offer har ådragit sig till följd av händelsen, såsom medicinska räkningar och förlorade löner.

Texas följer en modifierad bidragande försumlighetsmodell. Ett skadat offers skadestånd kan minskas i ett belopp som står i proportion till offrets egen försumlighet. Om offret ursprungligen har rätt till 100 000 dollar i skadestånd, och offret visar sig vara 25 procent ansvarigt för olyckan, skulle offret få 75 000 dollar.därför, om du är barfota under körning, kan ett försäkringsbolag försöka hävda att dina skador bör minskas, om det kan hävdas att din brist på skor bidrog till olyckan.

skadestånd i ett Texas car Accident Claim

de skador som finns i ett Texas car accident case varierar avsevärt beroende på fordringens fakta. Skador kan inkludera:

  • medicinska kostnader, inklusive kostnaden för framtida operationer, sjukgymnastik och annan medicinsk vård
  • förlorade löner och förlust av intjäningsförmåga
  • egendomsskada
  • kostnaden för att anställa i hemmet vårdgivare
  • kostnaden för ombyggnad av ett hem, till exempel att bygga en rullstolsramp eller installera en stol Hiss
  • smärta och lidande
  • förlust av konsortium

andra typer av skador kan också vara tillgängliga, beroende på det enskilda kravet. Erfarna Texas bilolycka advokater se till att alla vägar till återhämtning eftersträvas så att det maximala ersättningsbeloppet enligt lagen söks. Dessa advokater bekämpar de löjliga påståenden som försäkringsbolag gör mot olycksoffer i ett försök att minska sina skador.

om du behöver en erfaren Fort Worth, Texas personskada advokat, Ring idag

Personskada advokater på Patterson Law Group är inte rädda för att ta på försäkringsbolag och kämpa för ersättning sina kunder förtjänar. För att boka en kostnadsfri konsultation med vårt team för att diskutera dina juridiska alternativ, Ring 817-784-2000 idag.

Leave a Reply