medicinsk Definition av armbågsförband

armbågsförband: korsningen av de långa benen i mitten av övre extremiteten. Armens ben (humerus) möter både ulna (underarmens inre ben) och radie (underarmens yttre ben) för att bilda en gångjärnsförband vid armbågen. Radien och ulna möter också varandra i armbågen för att möjliggöra en liten rotation av underarmen. Armbågen fungerar därför för att flytta armen som ett gångjärn (framåt och bakåt) och i rotation (utåt och inåt). Bicepsmuskeln är den stora muskeln som böjer armbågens gångjärn, och tricepsmuskeln är den stora muskeln som förlänger den. Armbågens primära stabilitet tillhandahålls av ulnar collateral ligament, som ligger på den mediala (inre) sidan av armbågen. Armbågens yttre beniga framträdande är den laterala epikondylen, en del av humerusbenet. Senor som är fästa vid detta område kan skadas och orsaka inflammation eller tendonit (lateral epikondylit eller tennisarmbåge). Den inre delen av armbågen är en benaktig framträdande som kallas den mediala epikondylen av humerus. Ytterligare senor från muskler fäster här och kan skadas, vilket också orsakar inflammation eller tendonit (medial epikondylit eller golfares armbåge).

fortsätt rulla eller klicka här för relaterat bildspel

fråga

Vad orsakar tandförfall? Se Svar

Leave a Reply